strona główna
strona główna
 
Akty prawne
Statut
Regulamin organizacyjny
Dział pomocy środowiskowej
Dział profilaktyki i opieki nad rodziną
sprawozdania merytoryczne
zakres działania
szkoła dla wychowawców
szkoła dla rodziców
działania tabelka
DDA i współuzależnienie
biofeedback
STOP przemocy
Punkt Konsultacyjny dla uzależnionych
Galeria
Inne miejsca gdzie uzyskasz pomoc
Przewodnik informacyjny dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Województwie Śląskim
Dział opieki nad chorym w domu
Dział księgowości
Świadczenia Rodzinne
Fundusz alimentacyjny
Referat dodatków mieszkaniowych
Ochrona danych osobowych
Przemoc w Rodzinie

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Zamkowa 10, 34-300 Żywiec

tel. / fax:
+ 48 33 475 70 00
+ 48 33 475 70 07


Działu Profilaktyki i Opieki nad Rodziną MOPS: tel. 33 475 70 25

e-mail:
zpr@zywiec.pl

dodatki mieszkaniowe: tel. 33 475 70 11


DDA i współuzależnienie

W październiku 2015 rozpoczyna się roczna terapia DDA.


Zainteresowane osoby prosimy o wcześniejszy kontakt z DPiOnR MOPS.
Uczestnictwo w grupie będzie poprzedzone wstępną konsultacją.

Syndrom Dorosłych Dzieci Alkoholików (DDA) to zespół problemów i zaburzeń powstałych
w dzieciństwie w rodzinie alkoholowej lub w rodzinie tzw. dysfunkcyjnej, gdzie dzieci doświadczały lub były świadkami przemocy.
Przeżywanie i interpretowanie aktualnych wydarzeń odbywa się przez pryzmat bolesnych doświadczeń
z dzieciństwa.

Przyczynia się to do tworzenia negatywnego lub niespójnego obrazu siebie, niskiego poczucia wartości, depresji, ignorowania swoich potrzeb, nadmiernego przeżywania negatywnych uczuć.
Prowadzi również do powielania destrukcyjnych wzorów w kontaktach z innymi, szczególnie z tymi,
z którymi osoba jest w bliskich związkach.

Zapraszamy
Liczba miejsc ograniczona.
Oferta jest bezpłatna.


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego