strona główna
strona główna
 
Akty prawne
Statut
Regulamin organizacyjny
Dział pomocy środowiskowej
Dział profilaktyki i opieki nad rodziną
sprawozdania merytoryczne
zakres działania
szkoła dla wychowawców
szkoła dla rodziców
działania tabelka
DDA i współuzależnienie
biofeedback
STOP przemocy
Punkt Konsultacyjny dla uzależnionych
Galeria
Inne miejsca gdzie uzyskasz pomoc
Przewodnik informacyjny dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Województwie Śląskim
Dział opieki nad chorym w domu
Dział księgowości
Świadczenia Rodzinne
Fundusz alimentacyjny
Referat dodatków mieszkaniowych
Ochrona danych osobowych
Przemoc w Rodzinie

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Zamkowa 10, 34-300 Żywiec

tel. / fax:
+ 48 33 475 70 00
+ 48 33 475 70 07


Działu Profilaktyki i Opieki nad Rodziną MOPS: tel. 33 475 70 25

e-mail:
zpr@zywiec.pl

dodatki mieszkaniowe: tel. 33 475 70 11


Dział opieki nad chorym

Dział opieki nad chorym w domu jest komórką organizacyjną złożoną z pielęgniarek i opiekunek zapewniających opiekę nad osobami długotrwale chorymi i niepełnosprawnymi w ich miejscu zamieszkania.

Do zadań działu należy:
a) organizowanie opieki nad chorym w miejscu zamieszkania,
b) nadzorowanie prawidłowego wykonania usług opiekuńczych,
c) rozliczanie czasu pracy osób wykonujących usługi opiekuńcze,
d) naliczanie odpłatności za wykonane usługi opiekuńcze,
e) przygotowywanie danych statystycznych do sprawozdań z zakresu realizacji usług opiekuńczych.Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego