strona główna
strona główna
 
Akty prawne
Statut
Regulamin organizacyjny
Dział pomocy środowiskowej
Dział profilaktyki i opieki nad rodziną
sprawozdania merytoryczne
zakres działania
szkoła dla wychowawców
szkoła dla rodziców
działania tabelka
DDA i współuzależnienie
biofeedback
STOP przemocy
Punkt Konsultacyjny dla uzależnionych
Galeria
Inne miejsca gdzie uzyskasz pomoc
Przewodnik informacyjny dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Województwie Śląskim
Dział opieki nad chorym w domu
Dział księgowości
Świadczenia Rodzinne
Fundusz alimentacyjny
Referat dodatków mieszkaniowych
Ochrona danych osobowych
Przemoc w Rodzinie

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Zamkowa 10, 34-300 Żywiec

tel. / fax:
+ 48 33 475 70 00
+ 48 33 475 70 07


Działu Profilaktyki i Opieki nad Rodziną MOPS: tel. 33 475 70 25

e-mail:
zpr@zywiec.pl

dodatki mieszkaniowe: tel. 33 475 70 11


Dział profilaktyki i opieki nad rodziną

Żywiec ul. Zamkowa 10
mail: zpr@zywiec.pl tel. 33 475 7026

CZYNNY OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU W GODZ. 7.30 -19.00

MOPS DPiOnR realizuje zadania z zakresu szeroko rozumianej profilaktyki,
terapii, edukacji, poradnictwa, mediacji rodzinnych, interwencji w kryzysach psychologicznych:

GRUPY SOCJOTERAPEUTYCZNE I ZAJĘCIA TERAPEUTYCZNE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
Zajęcia dostarczają doświadczeń społecznych prowadzących do zmian w psychice dziecka w obszarze sądów poznawczych, wzorców zachowań, przeżyć emocjonalnych.
Dzieci uczą się jak radzić sobie z trudnymi sytuacjami w szkole, w domu i na podwórku.

PÓŁKOLONIE I WYCIECZKI DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
Uczestnicy terapii biorą udział w letnich i zimowych półkoloniach. Doświadczenie wspólnego wyjazdu uczy współżycia w grupie, pomagania sobie nawzajem, integruje. Wyjazd pozwala oderwać się od domowych kłopotów, a równocześnie stwarza okazję, by wspólnie zastanowić się, jak najlepiej sobie z nimi radzić.

INDYWIDUALNE ZAJĘCIA DLA DZIECI
przejawiających trudności w zachowaniu, nieśmiałych, wycofanych,
mających zaniżone poczucie własnej wartości, agresywnych, nadpobudliwych.
Pomagamy dzieciom bitym, zastraszanym, manipulowanym, molestowanym seksualnie.

PROGRAMY SZKOLNE
Prowadzimy w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach samorządowych zajęcia z zakresu szeroko rozumianej profilaktyki, rozwoju osobowości, programy „Spójrz inaczej na agresję”, „Trening negocjacji”. Nasze programy są szczegółowo opracowane i dostosowane do potrzeb konkretnej grupy.

BIOFEEDBACK
Biofeedback to metoda pracy przy pomocy komputera usprawniająca funkcje mózgu, procesy myślowe, pamięć, twórczość, poprawiająca koncentrację uwagi i opanowanie emocji. Program ten stosowany jest między innymi w terapii dzieci nadpobudliwych, z problemami emocjonalnymi, szkolnymi, z zaburzeniami procesu uczenia się, oraz jako trening relaksacyjny.

MEDIACJE MAŁŻEŃSKIE
Placówka jest wpisana do rejestru Sądu Okręgowego i na jego zlecenie może prowadzić mediacje pomiędzy małżonkami w trudnych sytuacjach rodzinnych, np.: rozwód.

PUNKT KONSULTACYJNY
dla osób eksperymentujących i uzależnionych od środków psychoaktywnych (narkotyki, leki itp.) oraz członków ich rodzin, który realizuje poradnictwo, diagnostykę i terapię

INDYWIDUALNE PORADNICTWO DLA DZIECI, MŁODZIEŻY, RODZICÓW I WYCHOWAWCÓW
Udzielamy konsultacji, pomocy psychologicznej i pedagogicznej dotyczącej trudności związanych z wychowaniem, dorastaniem dzieci i młodzieży, problemami szkolnymi oraz prawidłowym funkcjonowaniem rodziny.

WARSZTATY SZKOLENIOWE
Organizujemy warsztaty dla profesjonalistów (pedagogów, wychowawców klas, nauczycieli, pracowników socjalnych, kuratorów, lekarzy) z zakresu: prowadzenia szeroko rozumianej profilaktyki i promocji zdrowego stylu życia, „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców - część 1 Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały część 2 Rodzeństwo bez rywalizacji”, praktyki dla studentów, stażystów i wolontariuszy.

SKŁAD ZESPOŁU: Kierownik Działu mgr Lidia Adamczyk - Młocek - socjolog, specjalista pracy socjalnej
Pracownicy:
mgr Krystyna Buczyło - pedagog resocjalizacji
mgr Jolanta Gaciek - psycholog
mgr Lidia Gradek - pedagog, pracownik socjalny projektu systemowego
mgr Krystyna Pietraszko - Skalny - specjalista psychoterapii uzależnień, pedagog - profilaktyk, specjalista psychologii kryzysu i interwencji kryzysowejProjekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego