strona główna
strona główna
 
Akty prawne
Statut
Regulamin organizacyjny
Dział pomocy środowiskowej
Dział profilaktyki i opieki nad rodziną
sprawozdania merytoryczne
zakres działania
szkoła dla wychowawców
szkoła dla rodziców
działania tabelka
DDA i współuzależnienie
biofeedback
STOP przemocy
Punkt Konsultacyjny dla uzależnionych
Galeria
Inne miejsca gdzie uzyskasz pomoc
Przewodnik informacyjny dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Województwie Śląskim
Dział opieki nad chorym w domu
Dział księgowości
Świadczenia Rodzinne
Fundusz alimentacyjny
Referat dodatków mieszkaniowych
Ochrona danych osobowych
Przemoc w Rodzinie

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Zamkowa 10, 34-300 Żywiec

tel. / fax:
+ 48 33 475 70 00
+ 48 33 475 70 07


Działu Profilaktyki i Opieki nad Rodziną MOPS: tel. 33 475 70 25

e-mail:
zpr@zywiec.pl

dodatki mieszkaniowe: tel. 33 475 70 11


Dział profilaktyki i opieki nad rodziną


SZKOŁA DLA WYCHOWAWCÓW
czyli warsztaty praktycznych umiejętności dobrego kontaktu z dziećmi i młodzieżą.

Jeśli :
chcesz zrozumieć i poradzić sobie z agresją, złością, smutkiem, nieśmiałością Twojego dziecka,
chcesz, aby Twoje dziecko szanowało siebie i innych, było w przyszłości człowiekiem odpowiedzialnym,
chcesz rozwiązywać rodzinne konflikty w sposób konstruktywny i nauczyć dzieci dobrego radzenia sobie w trudnych sytuacjach

zapraszamy na zajęcia!


SZKOŁY DLA WYCHOWAWCÓW

ZAJĘCIA ADRESOWANE SĄ DO :

- wychowawców,
- nauczycieli,
- katechetów,
- wszystkich tych, dla których dobry kontakt z dziećmi jest ważny.

Zajęcia osadzone są w nurcie wychowania bez porażek, na bazie wieloletniego doświadczenia amerykańskich i polskich rodziców.
W Żywcu od 11 lat prowadzimy zajęcia i obecnie są to kolejne edycje tych zajęć.
Cykl zajęć obejmuje 7 spotkań - 3 godzinnych, w grupie 10 - 12 osób.
Zapisy przyjmuje i bliższych informacji udzielają pracownicy.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Dział Profilaktyki i Opieki nad Rodziną
34-300 Żywiec ul. Zamkowa 10,
tel. 33 475-70-26

 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego