strona główna
strona główna
 
Akty prawne
Statut
Regulamin organizacyjny
Dział pomocy środowiskowej
Dział profilaktyki i opieki nad rodziną
sprawozdania merytoryczne
zakres działania
szkoła dla wychowawców
szkoła dla rodziców
działania tabelka
DDA i współuzależnienie
biofeedback
STOP przemocy
Punkt Konsultacyjny dla uzależnionych
Galeria
Inne miejsca gdzie uzyskasz pomoc
Przewodnik informacyjny dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Województwie Śląskim
Dział opieki nad chorym w domu
Dział księgowości
Świadczenia Rodzinne
Fundusz alimentacyjny
Referat dodatków mieszkaniowych
Ochrona danych osobowych
Przemoc w Rodzinie

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Zamkowa 10, 34-300 Żywiec

tel. / fax:
+ 48 33 475 70 00
+ 48 33 475 70 07


Działu Profilaktyki i Opieki nad Rodziną MOPS: tel. 33 475 70 25

e-mail:
zpr@zywiec.pl

dodatki mieszkaniowe: tel. 33 475 70 11


Dział profilaktyki i opieki nad rodziną

SZKOŁA DLA RODZICÓW
czyli
warsztaty praktycznych umiejętności dobrego kontaktu z dziećmi i młodzieżą.

Jeśli:
- chcesz zrozumieć i poradzić sobie z agresją, złością, smutkiem, nieśmiałością Twojego dziecka,
- chcesz, aby Twoje dziecko szanowało siebie i innych, było w przyszłości człowiekiem odpowiedzialnym,
- chcesz rozwiązywać rodzinne konflikty w sposób konstruktywny i nauczyć dzieci dobrego radzenia sobie w trudnych sytuacjach

zapraszamy na zajęcia

SZKOŁY DLA RODZICÓW
ZAJĘCIA ADRESOWANE SĄ DO:

- rodziców,
- wychowawców,
- nauczycieli,
- katechetów,
- wszystkich tych, dla których dobry kontakt z dziećmi jest ważny.

Zajęcia osadzone są w nurcie wychowania bez porażek, na bazie wieloletniego doświadczenia amerykańskich i polskich rodziców.
W Żywcu od 6 lat prowadzimy zajęcia i obecnie są to kolejne edycje tych zajęć.
Cykl zajęć obejmuje 7 spotkań - 3 godzinnych, w grupie 10 - 12 osób.
Zapisy przyjmują i bliższych informacji udzielają pracownicy

Działu Profilaktyki i Opieki nad Rodziną
MOPS w Żywcu, ul. Zamkowa 10
tel. 33- 475 - 70 - 26 ( codziennie od 8.00 - 19.00 )Część II
RODZEŃSTWO BEZ RYWALIZACJI
warsztaty praktycznych umiejętności
budowania porozumienia między dziećmi

Jeśli chcesz:

- zrozumieć przyczyny kłótni i konfliktów między rodzeństwem
- poradzić sobie z rywalizacją i zazdrością między Twoimi dziećmi
- nauczyć się jak sprawiedliwie traktować dzieci, aby zapobiegać ich egoizmowi
- dowiedzieć się jaki wpływ na dzieci ma porównywanie ich

zapraszamy na zajęcia

SZKOŁY DLA RODZICÓW CZ. II

ZAJĘCIA ADRESOWANE SĄ DO OSÓB, KTÓRE UKOŃCZYŁY I CZĘŚĆ SZKOLENIA:

Cykl zajęć obejmuje 8 spotkań 3-godzinnych, w grupie 10-12 osób
Zapisy przyjmują i bliższych informacji udzielają pracownicy

Działu Profilaktyki i Opieki nad Rodziną
MOPS w Żywcu, ul. Zamkowa 10

tel. 33- 475 - 70 - 26 od 8.00 - 19.00

 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego