strona główna
strona główna
 
Akty prawne
Statut
Regulamin organizacyjny
Dział pomocy środowiskowej
Dział profilaktyki i opieki nad rodziną
sprawozdania merytoryczne
zakres działania
szkoła dla wychowawców
szkoła dla rodziców
działania tabelka
DDA i współuzależnienie
biofeedback
STOP przemocy
Punkt Konsultacyjny dla uzależnionych
Galeria
Inne miejsca gdzie uzyskasz pomoc
Przewodnik informacyjny dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Województwie Śląskim
Dział opieki nad chorym w domu
Dział księgowości
Świadczenia Rodzinne
Fundusz alimentacyjny
Referat dodatków mieszkaniowych
Ochrona danych osobowych
Przemoc w Rodzinie

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Zamkowa 10, 34-300 Żywiec

tel. / fax:
+ 48 33 475 70 00
+ 48 33 475 70 07


Działu Profilaktyki i Opieki nad Rodziną MOPS: tel. 33 475 70 25

e-mail:
zpr@zywiec.pl

dodatki mieszkaniowe: tel. 33 475 70 11


Dział profilaktyki i opieki nad rodziną
Zadania DPiOnR realizowane w latach 2005-2013 

Lp.

Realizowane zadanie

2005r.

2006r.

2007r.

2008r.

2009r.

2010r.

2011r.

2012r.

2013r.

1.

Systematyczna terapia grupowa dla dzieci, socjoterapia, grupa rozwojowa, metody Knill i Sherborne

7 grup

93 dzieci

8 grup

90 dzieci

7 grup

86 dzieci

6 grup

99 dzieci

8 grup

80 dzieci

10 grup

103 dzieci

8 grup

77 dzieci

14 grup

130 dzieci

14 grup

112 dzieci

2.

Poradnictwo indywidualne dla osób zgłaszających się po raz pierwszy

168 osób

171 osób

127 osób

166 osób

130 osób

184 osób

199 osób

185 osób

239 osób

3.

Indywidualna pomoc psychologiczno- pedagogiczna dla dzieci

115 dzieci 250 godz.

80 dzieci 250 godz.

50 dzieci 200 godz.

45 dzieci 149 godz.

33 dzieci 136 godz.

93 dzieci


57 dzieci


110 dzieci


124 dzieci

4.

Indywidualne zajęcia terapeutyczne, pomocy psychologicznej i interwencji kryzysowej dla dorosłych

235 osób

641 godz.

241 osób

653 godz.

198 osób

618 godz.

178 osób

464 godz.

238 osób

496 godz.

337 osób

1150 spotkań

397 osób

1389spotkań

510 osób

1557 spotkań

556 osób

2383 spotkań

5.

Telefon Zaufania - ilość dyżurów / rozmów

235 / 59

264 / 77

251 / 32

234 / 70

254 / 73

252 / 48

Likwidacja

-

-

6.

Półkolonia letnia - ilość dzieci / godziny

40/ 25godz .

40/25 godz.

43/ 50 godz.

48/55 godz.

44/40 godz.

45osób

38 osób

-

33 osoby

7.

Półkolonia zimowa - ilość dzieci / godziny

24/ 35 godz.

24/25 godz.

23/25 godz.

25/25 godz.

20/25 godz.

28 osób

26 osób

-

35 osób

8.

Spotkania wigilijne dla rodzin Paczki dla dzieci od "Mikołaja"

80 osób 80 paczek

80 osób 80 paczek

60 osób 60 paczek

90 osób 70paczek

74 osób 56 paczek

90 osób 90 paczek

138 osób 100 paczek

110 osób 100 paczek

90 osób

85 paczek

9.

Maraton dla młodzieży - ilość osób / dni

10 os. /6 dni

10 os./ 4 dni

6 os./4 dni

-

-

-

-

-

8os/3dni

10.

Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla osób eksperymentujących ze ľr. psychoaktywnymi Szkolenia: "Jak rozpoznać, że osoba ma kontakt z narkotykami i dopalaczami?" „Jak rozpoznać, że osoba ma kontakt ze ľrodkami psychoaktywnymi ?” „Jak rozpoznać, czy dziecko sięga po narkotyki?” „Metody werbunku do sekt – psychomanipulacja”

-. 58/68godz. 32/60 godz.

-

-

-

-

-

14 / 12 godz. 8 / 12 godz. 28 / 24 godz. 27 / 5 godz.

39 osób

22 osoby

28 osób

89 spotkań

11.

Szkolne programy edukacyjne: "Spójrz inaczej na agresję" "Trening negocjacyjny" "Jak radzić sobie ze stresem"

70/ 50 godz. 80/ 70 godz.

70/ 50 godz. 80/ 70 godz.50/24godz. 25/ 8godz.

25 / 8 godz.

25 / 8 godz.27/ 12 godz. -

-- 28 / 12 godz.

-16 / 4 godz. 25 / 25godz..

--

24 / 25 godz.

-

12.

"Szkoła dla rodziców i wychowawców"1edycja trwa 25 godzin.

„Szkoła dla rodziców”cz.2, 1edycja trwa 30 godzin

20 osób 50 g.

20 osób 50 g.

18 osób 50 g.

18 osób 50 g.

18 osób 50 g.

27 os. 63 g.

_

19 os. 42 g.

_

16 os. 42 g.

6 os. 30godz.

Razem 31 osób

72 godz.

13.

Dzień Dziecka

-

-

-

-

-

93osoby

102 osoby

48 osób

80 osób

14.

Piknik rodzinny "Dębina"

36 os. 8 godz.

70 os. 8 godz.

85 os. 16 godz.

-

-

-

-

-

-

15.

Wycieczka całodniowa - ilość osób / godzin

34os./12 g.


77os./2 4 g.

90os./36 g.

112os./60 g.

4 dni /108 os.

3dni / 96os.

1dzień / 43os.

2 dzień/69os.

16.

Grupa dla osób współuzależnionych + dzieci
12 os.

16 os.

22 os.

16 os.

18 os.

13 os.

17.

"Promocja aktywnej integracji w Gminie Żywiec"
64 os. 309 g.

76 os.495 g.

rekrut.53os. uczest.16 os. spotkań 360

rekrut.40os. 18uczest.. 271spotkań

rekrut.30os uczest.22os spotkań432

rekrut.60os uczest.24os spotkań537

18.

Grupa opiekuńcza projektu EFS
19 dzieci 109 godz.

13 dzieci 147 godz.

10 dzieci 135 g.

4 dzieci 52 godz.

-

5 dzieci

79 godz.

19.

Praktykanci Wolontariusze Stażysci

8 osób 3 osoby -

4 osoby 1 osoba -

2 osoby 2 osoby -

2 osoby 1 osoba -

7 osoby 1 osoba

7 osób 1 osoba 1 osoba

5 osób 2 osób 1 osoba

9 osób 5 osób -

14 osób

3 osoby

2 osoby

20.

"Bliżej siebie - dalej od narkotyków" ogólnopolska kampania, prelekcje

1000 osób 90 godz.

-

-

-

-

-

-

-

-

21.

Organizacja konferencji: "Bliżej siebie - dalej od narkotyków", "Zagrożenia wieku dorastania"

130 osób 5 godz.-

270 osób 6 godz.

-

-

-

-

-

-

22.

Biofeedback ilość osób/ ilość spotkań

-

-

-

-

-

-

16/175

10/400

14\207
23.

Program integracji społecznej „Aktywna Kobieta”

18k/ 400 godz.

-

-

-

-

-

-

-

-

24.

Piknik rodzinny „ Dębina”

36 os./8godz.

70os/ 8 godz.

85os/16 godz.

-

-

-

-

-

-

25.

Mediacje rodzinne

-

-

-

-

-

-

-

-

14 rodzin

17 spotkań

26.

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

-

-

-

-

-

-

36os/ 38 spotkań.

304 os. 31 spotkań

304 os.

22 spotkaniaProjekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego