strona główna
strona główna
 
Akty prawne
Statut
Regulamin organizacyjny
Dział pomocy środowiskowej
Dział profilaktyki i opieki nad rodziną
sprawozdania merytoryczne
zakres działania
szkoła dla wychowawców
szkoła dla rodziców
działania tabelka
DDA i współuzależnienie
biofeedback
STOP przemocy
Punkt Konsultacyjny dla uzależnionych
Galeria
Inne miejsca gdzie uzyskasz pomoc
Przewodnik informacyjny dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Województwie Śląskim
Dział opieki nad chorym w domu
Dział księgowości
Świadczenia Rodzinne
Fundusz alimentacyjny
Referat dodatków mieszkaniowych
Ochrona danych osobowych
Przemoc w Rodzinie

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Zamkowa 10, 34-300 Żywiec

tel. / fax:
+ 48 33 475 70 00
+ 48 33 475 70 07


Działu Profilaktyki i Opieki nad Rodziną MOPS: tel. 33 475 70 25

e-mail:
zpr@zywiec.pl

dodatki mieszkaniowe: tel. 33 475 70 11


Dział profilaktyki i opieki nad rodziną
Neuroterapia EEG – BIOFEEDBACK

Metoda wykorzystująca mechanizm biologicznego sprzężenia zwrotnego do treningu i usprawniania pracy mózgu.
Terapia polega na podawaniu pacjentowi sygnałów zwrotnych o zmianach stanu fizjologicznego jego organizmu, dzięki czemu może on nauczyć się świadomie modyfikować funkcje, które normalnie nie są kontrolowane świadomie, np.: fale mózgowe, opór elektryczny skóry, napięcie mięśni itp. Informacje przekazywane są w formie:
• wizualnej - np. podczas pogłębiania koncentracji na ekranie monitora powiększa się piłka lub samolot leci wyżej, w chwilach rozproszenia piłka znika, natomiast samolot obniża lot;
• akustycznej - przyjemny dźwięk przy „sukcesie”, nieprzyjemny przy „porażce”.
• Biofeedback nie jest alternatywną formą terapii w stosunku do farmakoterapii. W niektórych schorzeniach ją zastępuje, w innych uzupełnia.
• Przewagą biofeedbacku jest to, że jest to metoda całkowicie bezpieczna, bez skutków ubocznych.
• Motorem skuteczności terapii jest silna wola i motywacja pacjenta dająca mu poczucie odpowiedzialności za wynik własnego leczenia.
• Metoda ta wykorzystywana jest między innymi w psychologii,
pedagogice, terapii, medycynie, sporcie i w biznesie.

DZIAŁ PROFILAKTYKI I OPIEKI NAD RODZINĄ MOPS
Żywiec ul. Zamkowa 10
tel. 33 -475-70-26


Regulamin korzystania z Neuroterapii
metodą EEG – Biofeedback

Rejestracji dziecka do Neuroterapii metodą EEG – Biofeedback, dokonują rodzice w sekretariacie Poradni (osobiście lub telefonicznie).
Dziecko zapisywane jest na listę oczekujących w terminarzu zgłoszeń. Wymagane jest podanie przez rodziców telefonu kontaktowego.
Brak kontaktu ze strony rodzica w terminie 7 dni od wyznaczonego terminu rozpoczęcia terapii równoznaczny jest ze skreśleniem dziecka z listy oczekujących.

Z Neuroterapii EEG – Biofeedback mogą korzystać dzieci od 5 roku życia, u których rozpoznano trudności w koncentracji uwagi, zespół ADHD, trudności w nauce.

Kwalifikacji dokonuje zespół terapeutów EEG-Biofeedback w składzie:
Lidia Adamczyk- Młocek- Kierownik Działu Profilaktyki i Opieki nad Rodziną MOPS.
Jolanta Gaciek – psycholog.

Do kwalifikacji dziecka niezbędne są następujące dokumenty:
wynik badania EEG wraz z opisem do neuroterapii zawierającym protokoły treningowe (wyznaczenie punktów umiejscowienia elektrod oraz podanie fal do korygowania),
zaświadczenie lekarza – neurologa o wskazaniu lub braku przeciwwskazań do terapii
wyniki badań psychologiczno – pedagogicznych,
wyniki innych specjalistycznych badań.

Rozpoczęcie sesji terapeutycznych z dzieckiem poprzedzone jest jednorazowym spotkaniem terapeuty z rodzicami celem przeprowadzenia wywiadu oraz zawarcia kontraktu terapii.

Dziecko ma prawo do wykorzystania 25 treningów terapeutycznych w uzgodnionych z terapeutą terminach.
Po zakończeniu określonej ilości treningów istnieje możliwość ich kontynuacji. Jednak, z uwagi na duże zainteresowanie tą formą terapii, kolejnej rejestracji można dokonać po upływnie minimum 6 miesięcy od daty zakończenia ostatniej sesji.
W przypadku nieusprawiedliwionego nieregularnego uczestnictwa w sesjach terapeutycznych, prowadzący ma prawo zdecydować o przerwaniu pracy metodą EEG – Biofeedback.
Na pierwsze spotkanie należy przynieść ze sobą waciki kosmetyczne, patyczki kosmetyczne i sól fizjologiczną, co jest niezbędne do podłączania elektrod.
Korzystanie z terapii EEG – Biofeedback w naszym Dziale jest bezpłatne.Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego