strona główna
strona główna
 
Akty prawne
Statut
Regulamin organizacyjny
Dział pomocy środowiskowej
Dział profilaktyki i opieki nad rodziną
sprawozdania merytoryczne
zakres działania
szkoła dla wychowawców
szkoła dla rodziców
działania tabelka
DDA i współuzależnienie
biofeedback
STOP przemocy
Punkt Konsultacyjny dla uzależnionych
Galeria
Inne miejsca gdzie uzyskasz pomoc
Przewodnik informacyjny dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Województwie Śląskim
Dział opieki nad chorym w domu
Dział księgowości
Świadczenia Rodzinne
Fundusz alimentacyjny
Referat dodatków mieszkaniowych
Ochrona danych osobowych
Przemoc w Rodzinie

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Zamkowa 10, 34-300 Żywiec

tel. / fax:
+ 48 33 475 70 00
+ 48 33 475 70 07


Działu Profilaktyki i Opieki nad Rodziną MOPS: tel. 33 475 70 25

e-mail:
zpr@zywiec.pl

dodatki mieszkaniowe: tel. 33 475 70 11


Dział profilaktyki i opieki nad rodziną

STOP PRZEMOCY

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
DZIAŁ PROFILAKTYKI I OPIEKI NAD RODZINĄ
Żywiec ul. Zamkowa 10

tel. 33 -475-70-26
czynny pon.-pt. godz. 800 - 1800

Świadczy pomoc psychologiczną dla mieszkańców miasta Żywca z zakresu szeroko rozumianej profilaktyki

 • Jeżeli doznajesz przemocy psychicznej lub fizycznej
 • Jeżeli ktoś z Twojej rodziny jest osobą uzależnioną
 • Jeżeli chcesz pomóc swojemu dziecku w sytuacjach trudnych
 • Jeżeli w Twojej rodzinie potrzebne są mediacje lub negocjacje
 • Jeżeli chcesz wyjść z sytuacji kryzysu, apatii, bezradności

Zgłoś się do nas:
Dział Profilaktyki i Opieki nad Rodziną MOPS
Tel. 33 475 70 26

 • Konsultacji udzielają:
 • pedagog
 • psycholog
 • socjolog
 • terapeuta uzależnień
 • pracownik socjalny
MOPS - Dział Profilaktyki i opieki nad Rodziną

Proponuje:
- Terapię
- Edukację
- Poradnictwo
- Mediacje rodzinne
- Interwencje w kryzysach psychologicznych

Prowadzimy:
- Grupy socjoterapeutyczne
- Zajęcia terapeutyczne

Tworząc doświadczenia społeczne umożliwiamy zmianę sądów, zmianę zachowań i odreagowanie emocjonalne. Pozwala to na lepsze radzenie sobie z trudnymi sytuacjami w szkole, w domu i w pracy.

Zajęcia indywidualne dla dzieci mających trudności takie jak:

- Zaniżone poczucie własnej wartości,
- Nieśmiałość, wycofanie
- Nadpobudliwość i agresja

Pomagamy dzieciom bitym, zastraszanym, izolowanym, manipulowanym, molestowanym seksualnie.

Prowadzimy:
- Konsultacje dla młodzieży, rodziców i wychowawców
- Punkt konsultacyjny dla osób eksperymentujących i uzależnionych od środków psychoaktywnych (narkotyki, leki) oraz członków ich rodzin.
- Grupy dla osób współuzależnionych
- Grupy wsparcia dla rodziców


STOP PRZEMOCYProjekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego