strona główna
strona główna
 
Akty prawne
Statut
Regulamin organizacyjny
Dział pomocy środowiskowej
Dział profilaktyki i opieki nad rodziną
sprawozdania merytoryczne
zakres działania
szkoła dla wychowawców
szkoła dla rodziców
działania tabelka
DDA i współuzależnienie
biofeedback
STOP przemocy
Punkt Konsultacyjny dla uzależnionych
Galeria
Inne miejsca gdzie uzyskasz pomoc
Przewodnik informacyjny dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Województwie Śląskim
Dział opieki nad chorym w domu
Dział księgowości
Świadczenia Rodzinne
Fundusz alimentacyjny
Referat dodatków mieszkaniowych
Ochrona danych osobowych
Przemoc w Rodzinie

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Zamkowa 10, 34-300 Żywiec

tel. / fax:
+ 48 33 475 70 00
+ 48 33 475 70 07


Działu Profilaktyki i Opieki nad Rodziną MOPS: tel. 33 475 70 25

e-mail:
zpr@zywiec.pl

dodatki mieszkaniowe: tel. 33 475 70 11


Dział profilaktyki i opieki nad rodziną


Inne miejsca gdzie uzyskasz pomoc

Ważne miejsca, które udzielają pomocy osobom i ich rodzinom w zakresie zdrowia psychicznego

Poradnia Zdrowia Psychicznego - filia - Psychiatryczny Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Międzybrodziu Bialskim.
adres: Al. Legionów 1, 34-300 Żywiec,
telefon: 33-861 00 83

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „ Asertywność” : Poradnia Zdrowia Psychicznego, Psychiatryczny Oddział Dzienny Ogólny, Psychiatryczny Oddział Dzienny Rehabilitacyjny, Poradnia Neurologiczna.
adres: ul. Osiedle Młodych 1, 34-300 Żywiec
telefon: 33-861 00 89

Psychiatryczny Zakład Opiekuńczo-Leczniczy
adres: Graniczna 7, 34-312 Międzybrodzie Bialskie
telefon: 33 866 13 49, 866 13 50
e-mail: pzol@onet.pl
Zakład psychiatryczny i odwykowy, Zakład opiekuńczo-leczniczy i pielęgnacyjno-opiekuńczy psychiatryczny, Ośrodek zdrowia psychicznego i odwykowego, Podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki domowej.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu
adres: ul. Ks. Pr. St. Słonki 24, 34-300 Żywiec
telefon: 33 861 94 19, tel./fax 33 861 93 36
e-mail: pcpr_zywiec@op.pl


Punkt Interwencji Kryzysowej
przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie
adres:34-300 Żywiec, ul. Ks. Prał. St. Słonki 24
telefony: 33 861 94 19, tel./ fax 33 861 93 36
e-mail: pik.pcprzywiec@gmail.com

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Żywcu
adres: 34-300 Żywiec, ul. Powstańców Śląskich 27
telefon: 33 861 81 63
e-mail: alkohol@zywiec.pl

Ważne miejsca, które udzielają pomocy osobom i ich rodzinom w zakresie przemocy

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
adres: ul. Zamkowa 10, 34-300 Żywiec
telefon: 33 475 70 25

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu
adres: ul. Ks. Pr. St. Słonki 24, 34-300 Żywiec
telefon: 33 861 94 19, tel./fax 33 861 93 36
e-mail: pcpr_zywiec@op.pl

Punkt Interwencji Kryzysowej
przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie
adres: ul. Ks. Prał. St. Słonki 24, 34-300 Żywiec
telefony: 33 861 94 19, tel./ fax 33 861 93 36
e-mail: pik.pcprzywiec@gmail.com

Komenda Powiatowa Policji w Żywcu
adres: ul. Piłsudskiego 52, 34-300 Żywiec,
telefon: 33 861 03 01

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie – NIEBIESKA LINIA
telefon: 0801 120 002Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego