strona główna
strona główna
 
Akty prawne
Statut
Regulamin organizacyjny
Dział pomocy środowiskowej
Dział profilaktyki i opieki nad rodziną
sprawozdania merytoryczne
zakres działania
szkoła dla wychowawców
szkoła dla rodziców
działania tabelka
DDA i współuzależnienie
biofeedback
STOP przemocy
Punkt Konsultacyjny dla uzależnionych
Galeria
Inne miejsca gdzie uzyskasz pomoc
Przewodnik informacyjny dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Województwie Śląskim
Dział opieki nad chorym w domu
Dział księgowości
Świadczenia Rodzinne
Fundusz alimentacyjny
Referat dodatków mieszkaniowych
Ochrona danych osobowych
Przemoc w Rodzinie

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Zamkowa 10, 34-300 Żywiec

tel. / fax:
+ 48 33 475 70 00
+ 48 33 475 70 07


Działu Profilaktyki i Opieki nad Rodziną MOPS: tel. 33 475 70 25

e-mail:
zpr@zywiec.pl

dodatki mieszkaniowe: tel. 33 475 70 11Współpraca z Ośrodkiem Wsparcia Ekonomii Społecznej Subregionu Południowego (OWES)Prowadzony przez Stowarzyszenie Bielskie Centrum Przedsiębiorczości w Bielsku-Białej uruchamia na terenie Żywca punkt informacyjno - konsultacyjny, w którym przedstawiciele podmiotów ekonomii społecznej (fundacji, stowarzyszeń, spółdzielni socjalnych, ośrodków pomocy społecznej itp.) mogą uzyskać szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania z bezpłatnych szkoleń, doradztwa, animacji, a także pakietów prawnych, księgowych i marketingowych. Ponadto specjaliści ds. informacji udzielą wyczerpujących informacji dotyczących zasad zakładania spółdzielni socjalnych i możliwości otrzymania na ten cel dofinansowania do wysokości 120 tys. złotych.

PLIK DO POBRANIA: oferta OWES.pdf

Niezbędne informacje można uzyskać w:
Siedzibie Stowarzyszenia Lokalna Pomoc Prawna - (wejście od podwórza)

ul. Pod Górą 4
34-300 Żywiec
e-mail: informacja.owes@bcp.org.pl


Specjalista ds. informacji OWES będzie dyżurował w każdy czwartek w godzinach: 8.00-16.00


Ponadto zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej OWES:

http://www.owes.bcp.org.plProjekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego