strona główna
strona główna
 
Akty prawne
Statut
Regulamin organizacyjny
Dział pomocy środowiskowej
Dział profilaktyki i opieki nad rodziną
sprawozdania merytoryczne
zakres działania
szkoła dla wychowawców
szkoła dla rodziców
działania tabelka
DDA i współuzależnienie
biofeedback
STOP przemocy
Punkt Konsultacyjny dla uzależnionych
Galeria
Inne miejsca gdzie uzyskasz pomoc
Przewodnik informacyjny dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Województwie Śląskim
Dział opieki nad chorym w domu
Dział księgowości
Świadczenia Rodzinne
Fundusz alimentacyjny
Referat dodatków mieszkaniowych
Ochrona danych osobowych
Przemoc w Rodzinie

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Zamkowa 10, 34-300 Żywiec

tel. / fax:
+ 48 33 475 70 00
+ 48 33 475 70 07


Działu Profilaktyki i Opieki nad Rodziną MOPS: tel. 33 475 70 25

e-mail:
zpr@zywiec.pl

dodatki mieszkaniowe: tel. 33 475 70 11Przedłużony termin naboru formularzy rekrutacyjnych na stworzenie spółdzielni socjalnej


Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej prowadzony przez Stowarzyszenie Bielskie Centrum Przedsiębiorczości pragnie poinformować, iż termin naboru formularzy rekrutacyjnych na stworzenie spółdzielni socjalnej zostaje przedłużony. Nabór wniosków będzie trwał w dniach 9-26 sierpnia 2013.

Zachęcamy wszystkich zainteresowanych utworzeniem spółdzielni socjalnej, zwłaszcza osoby niepełnosprawne, do składania wniosków w wyznaczonym terminie w siedzibie Stowarzyszenia (Bielsko-Biała, ul. Cieszyńska 367, II piętro, pokój 306) lub wysłania pocztą z datą stempla pocztowego do 26.08.2013.

Lista rankingowa kandydatów kwalifikujących się do udziału w projekcie zostanie ogłoszona
po zakończeniu oceny merytorycznej formularzy, które wpłyną w trakcie wydłużonego naboru.

Regulamin rekrutacji oraz formularz zgłoszeniowy dostępny jest na naszej stronie internetowej
w zakładce:
Dokumenty do pobrania > „Wsparcie powstawania i funkcjonowania spółdzielni socjalnych”
oraz w zakładce:
Oferta > „Tworzenie spółdzielni socjalnych”.

Zachęcamy do śledzenia naszej strony internetowej: www.owes.bcp.org.pl oraz kontaktu telefonicznego: 33 496 02 44.Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego