strona główna
strona główna
 
Akty prawne
Statut
Regulamin organizacyjny
Dział pomocy środowiskowej
Dział profilaktyki i opieki nad rodziną
sprawozdania merytoryczne
zakres działania
szkoła dla wychowawców
szkoła dla rodziców
działania tabelka
DDA i współuzależnienie
biofeedback
STOP przemocy
Punkt Konsultacyjny dla uzależnionych
Galeria
Inne miejsca gdzie uzyskasz pomoc
Przewodnik informacyjny dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Województwie Śląskim
Dział opieki nad chorym w domu
Dział księgowości
Świadczenia Rodzinne
Fundusz alimentacyjny
Referat dodatków mieszkaniowych
Ochrona danych osobowych
Przemoc w Rodzinie

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Zamkowa 10, 34-300 Żywiec

tel. / fax:
+ 48 33 475 70 00
+ 48 33 475 70 07


Działu Profilaktyki i Opieki nad Rodziną MOPS: tel. 33 475 70 25

e-mail:
zpr@zywiec.pl

dodatki mieszkaniowe: tel. 33 475 70 11


Referat dodatków mieszkaniowych

Do zadań Referatu dodatków mieszkaniowych należy w szczególności:
a. Przyjmowanie wniosków, prowadzenie postępowań i wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach dodatków mieszkaniowych w oparciu o przepisy ustawy o dodatkach mieszkaniowych,
b. Rozpatrywanie odwołań od wydawanych decyzji,
c. Prowadzenie analiz przyznanych i wypłaconych dodatków mieszkaniowych,
d. Przygotowywanie list wypłat dodatków mieszkaniowych, przekazywanie ich do Działu księgowości i przechowywanie zgodnie z obowiązującymi przepisami,
e. Przechowywanie dokumentacji z zakresu dodatków mieszkaniowych,
f. Przygotowywanie sprawozdań z zakresu realizacji dodatków mieszkaniowych zgodnie z obowiązującymi przepisami,
g. Administrowanie systemem informatycznym obsługującym realizację dodatków mieszkaniowych.Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego